საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით